Gammel og intakt Bibel med skinnreimer fra 1802.
Denne har nok vert i mange forskjellige hender og flittig brukt i tides løp.