Gammel og intakt Bibel med skinnreimer fra 1802.
Åpnet.