TITANIC
Avis fra The Daily Mirror 16 April 1912.
Avisen er ikke kopi eller reprint,men Orginal fra 1912.