Rikstelefon 1917
Nr. 2.
Del 2.
Abonnenter utenfor Kristiania ordnet Stationsvis.