Rikstelefonen
Kristiania og omegn
Nr.24 Del 1
1921