Gammel Svensk Telefon Katalog For Stockholms Allmänna & Bell Telefon Aktiebolag Abonenter 1906.