Rikstelefon katalog for Kristiania og omegn Nr.25 Del 1 fra 1922.