Veldig Sjelden Gammel Svensk Telefon Katalog fra Kungliga Telegrafverkets Centraltelefonstation Göteborg 1893.
Legg merke til metal bøylen i venstre hjørnets topp som ble brukt til å henge katalogen enten på siden av telefonen eller på telefonen.
Det er veldig uvanelig med metal bøyle på kataloger,i de fleste tilfeller ble det brukt en snor som ble tredd gjennom katalogens venstre topp.