Rikstelefonen Del IV. Nr.34 November 1936
Abonnentar i Rogaland,Hordaland,
Bergen,Sogn og Fjordane,Møre og Romsdal Fylke og ein del av Hol herad i Buskerud Fylke og Flekkefjord med umland i Vest-Agder Fylke ordna stasjonsvis.