Gammel Norsk Rikstelefon Katalog Del II. 1914 Utenfor Kristiania