Gammel Norsk Lokal Telefon Katalog fra min egen hjemby Mandal fra 1944.
Dette er den eldste lokale telefonkatalogen jeg har.