Gammel Norsk Rikstelefon 1914 Del 1. for Kristiania og Omegn