Det sies fra de gamle lærde at gamle dukker har sjel.
Det tror jeg på når jeg ser denne dukken i øynene.
Det skjuler seg nok mange historier i denne.
Det er en stor gammel porcelens dukke på 96,5cm (38") høy.