Jim.
Boka er utgitt av Åsmund S. Lærdal forlag Stavanger