Usikker på om denne Telefon sentralen er Norsk eller Svensk.
Den er trolig fra rundt 1900. Kanskje før.