L.m. Ericsson veggtelefon produsert før 1890.
På en lapp inni telefonen Står det at den er tatt i bruk i 1890.
Disse telefonene var den gang de ble produsert svært kostbare så det var veldig vanlig at dersom en del på telefonen gikk i stykker så ble ikke hele telefonen kastet men den ødelagte delen ble erstattet med en nyere versjon på denne måten kunne man ha en slik telefon i flere tiår.