Bordtelefon fra Elektrisk Bureau 1906.
Bildet viser baksiden av telefonen.
Bilde 2 av 2.