Gammel Kirke telefon for hørselshemmede produsert av Elektrisk Bureau.
Disse var plasert på den fremste kirkebenken og der kunne altså de som hadde dårlig hørsel løfte av røret og stille volumknappen til ønsket styrke og legge telefonrøret intil øret og høre prestens gudstjeneste.