Sjelden kort Veggtelefon produsert av Elektrisk Bureau 1916.