Ekstremt sjelden telefon produsert av Elektrisk Bureau ca 1894-1895.
Telefonen står beskrevet i første EB katalog fra 1898