Meget sjelden utgave av veggtelefon fra Elektrisk Bureau fra rundt 1895-1905.
Legg merke til den lille og uvanlige størrelsen på skjoldet under bjellene.