Svensk Bordtelefon fra 1892.Telefonen er laget av L.m. Ericsson.
Samme telefon av Mønsteret på bena.