Meget sjelden Veggtelefon fra Elektrisk Bureau.
Denne type telefon er også produser med telefonrøret hengende på venstre side.
Ukjent Årstall.