Sjelden Svensk Veggtelefon produsert av L.M.Ericsson ca 1897+.