Fem linjer Pyramide sentral fra Elektrisk Bureau Kristiania.
Sentralen er produsert i 1896.