Dansk Pyramide Sentral.
Produsert av Emil Møller's Fabriker.
Samme Sentral som forrige bilde sett inni.