Denne veggtelefonen er fra 1889.
Denne fargen er ekstremt sjelden,og jeg vet kun om meg selv som har denne i privat eie.