Norsk Telefon produsert av Elektrisk Bureau i 1898 med Norges Statsbaner logo på Batterikassen.
Logoen er svært vanskelig å finne på denne typen telefoner.
I tilegg så har denne Telefonen 7 skruer i toppen,mens det vanlige er 5 skruer og den har i tilegg en vender under bjellene.