Gammel telefon fra Elektrisk Bureau Kristiania.
Samme telefon sett fra baksiden.