Veggtelefon fra Elektrisk Bureau Kristiania fra 1918.
Telefonen er Merket Rikstelefon 1918.