Norsk Felttelefon produsert av Elektrisk Bureau 1918.
Samme Felttelefon som forrige bilde sett med åpnet lokk.