Norsk Rikstelefon med stor riksløve fra Elektrisk Bureau utgitt i 1905 etter Unionsoppløsningen.