Norsk Felttelefon produsert av Elektrisk Bureau 1918.