Veldig sjelden kort veggtelefon fra Elektrisk Bureau 1898.