Mynt apparat fra N. Jacobsens Elektriske Verksted Kristiania.
Innkast 10 øre.
Telefonen er fra ca 1916.