L.M.Ericsson logo inni og Oskar Løve i toppen.
Denne sentralen har tidtagning for telefon samtaler.