Wingers Telefon Automat med innkast 10 øre for samtale.
Inne i pengeboksen lå det tiøringer fra 1907 og fremover.