Brannalarm produsert av EB
(Elektrisk Bureau)
Bilde 2 av 2.
Her tilkoblet med lyset inni på.