Brannmelder produsert av N. Jacobsens Elektriske Verksted A/S
Her tilkoblet med lyset inni på.