SBildet viser lokket med por av gull-dekor og innskrift øverst: N.C. Narvesen Christianssand S. men det er slitt/falmet av tiden tann.
Bilde 2 av 5