To Riktig Gamle sjeldne spyttebakker som stod på gulv i gamle dager.
Man trykker foten på pedalen fremme og spyttebakken åpner seg.
Omega til venstre og Delta til høyre.