Gammel Telefon Avgift boks.
10 Øre for en samtale.