Gammel Telefon Avgift boks.
20 Øre for en samtale.