Tre veldig gamle glassbatterier.
Det skal være flytende syre i glasset og lodd for tilkobling.
På fronten står det Den Norske Rikstelegraf Nr. 1.