Celluloid skilt Regler for vannklosetter fra Helge Jensen & Co.
Skiltet måler
18.5 x 9.7cm.
Bilde 1 av 2 Forsiden.