Celluloid skilt Regler for vannklosetter fra Helge Jensen & Co.
Skiltet måler
18.5 x 9.7cm.
Bilde 2 av 2 Baksiden.