Stort Kaffetårn fra Sørkjøp a/s Kristiansand S.
Venstre side.
Bilde 2 av 4.