Ringeklokke i støpjern.Produsert av Elektrisk Bureau rundt 1888.
Disse ble ikke bare brukt i Norge,men også transportert til Helsingfors i Finland,ved Agent Dan Joh. Waden' Logo
forkortet for Daniel Johannes Wadén (1850-1930)
Waden har blitt kalt Finlands Telefon far.(The father of Finnish telephone)
Allerede i 1876 hadde han eget verksted.
Disse Ringeklokkene i støpjern er meget sjeldene.
Støpjernsbjelle Bilde Nr 1.