Sjelden Ringeklokke med Linjevelger Fra Elektrisk Bureau ca 1896-1898