Gammel Gustav Becker Lodd regulator med et lodd.
Klokker som har kun har et lodd slår ikke,slik som klokker med flere lodd.
Klokken er 130 x 34cm.
Klokker med et lodd er svært vanskelig å finne.